Collectief in BEELD

27 t/m 28 februari 2016

Deelnemers

Jef Hendriks, Wim Hofhuis, Kees Janssen, Jos Veendrick

Fotowerken met als thema "Stilte en het Nederlandse Landschap"

Naast 20 beelden in het licht van dit thema zullen er stiltebelevingen vanuit meerdere kunstvormen te zien en te horen (!) zijn: kamermuziek, klassiek ballet, a-capella zang, toneel en poëzie.
Een totaalprogramma over STILTE in een "juweeltje van Kempische gotiek".

Collectief in BEELD telt vier leden die eenzelfde ambitie delen en werken vanuit een gelijksoortige passie: ontwikkelingen in de sociaal-cultureel-maatschappelijke levenssfeer in beeld brengen en waar nodig becommentariëren. Fotografie, bedoeld om beelden en herinneringen vast te houden.
Fotografie, bedoeld om mensen bewust te maken van wat er om hen heen en met hen gebeurt. Beelden die boeien en binden.
Alle fotografen van Collectief in BEELD kennen een eerdere carrière in maatschappelijke functies.
In hun latere leven hebben ze gekozen voor een nieuwe passie: fotografie. Zij hebben zich meerdere jaren op diverse wijzen geschoold. De leden van Collectief in BEELD gebruiken de eerder opgedane werk- en leefervaring in de wijze waarop zij hun onderwerpen in beeld brengen en in samenspraak met de opdrachtgever uitvoering geven aan een project. Dat maakt dat hun werk “een eigen kijk op leven” laat zien.
Collectief in Beeld biedt een non-profit organisatie werkzaam in bovengenoemde levenssfeer, de mogelijkheid om bijvoorbeeld middels een boekuitgave, tentoonstelling, multimediadocument, de samenleving te laten zien waar zij voor staat.
Collectief in Beeld werkt zonder winstoogmerk en is met name actief in het Nederlandse taalgebied.
Het collectief richt zich niet op opdrachten in de reguliere reclame en public relations sfeer.

Los van zijn werkzaamheden op sociaal-cultureel-maatschappelijk gebied zoals hierboven beschreven, heeft het collectief de laatste jaren ook een eigen project ter hand genomen. Elk lid deed dat vanuit een eigen invalshoek en gaf “een eigen wijze kijk” op het thema “Stilte en het Nederlandse Landschap”. Gedurende enkele jaren hebben de fotografen zowel groepsgebonden als individueel meerdere delen van Nederland bezocht om invulling te geven aan bovengenoemd thema.
Een selectie van de gemaakte beelden zal op 27 en 28 februari te zien zijn in het oude kerkje in Middelbeers.

Jef Hendriks: “Stilte is een magnetische kracht, trekt aan gevoelens, schept een contemplatieve stemming”. Jef maakt  beelden om in te stappen, in jezelf te keren, een eigen verhaal te beleven. Kijkend tussen de wimpers door ontstaan droombeelden. Beelden in zwart-wit met grote vlakken en beperking van details.
Wim Hofhuis: Zoektocht naar “ ’t onverwachte”, het andere. Wim zoekt naar stilte die leegmaakt, die ruimte geeft om jezelf te bepalen.  Beelden ook die aandacht hebben voor het kleine. Is stilte te beschrijven, vast te leggen, te doorgronden ? Of kunnen we maar beter net als Kopland “onze mond houden” als het over stilte gaat ?
Kees Janssen: “De kracht van je stilte schuilt in je vermogen op te gaan in iets om te verdwijnen in het niets.” Je richten op een waarneming en die met al je zintuigen proberen binnen te halen.  Geïnspireerd door de schilders Mondriaan en Rothko toont Kees beelden zowel in kleur als zwart-wit.
Jos Veendrick: “Stilte in het landschap is een plek waar alleen de natuur zijn zegje doet en de stilte zich prikkend doet voelen door expressie van vorm en kleur in een wijds perspectief. Je mag het ook impressionisme in de fotografie noemen.