Kunstgroep Goorman en van Elk

15 t/m 17 april 2017

Deelnemers

Bea Goorman, Leny van Elk, Wil van Elk

schilderwerk

Bea Goorman   (beagoorman.webnode.nl) 

Al op jonge leeftijd ontdekte Bea haar liefde voor het creatief bezig zijn, vooral tekenen en schilderen. Later kwam daar het werken met klei bij. Als autodidact, wilde zij zich meer verdiepen in de mogelijkheden van het werken met keramiek.
Zo bezocht ze meerdere malen het keramistendorp “La Borne”in Franrijk, waar zij onder meer kennis maakte met het stoken in een houtoven. In Nederland maakte ze kennis met de Afrikaanse manier van potten vervaardigen, het verrassende effect van het stoken in een veldoven. Al deze ervaringen en haar passie deden haar besluiten naar de academie van Arendonk te gaan. Zij koos voor de richting monumentaal, maakte kennis met verschillende materialen en technieken, zowel 2-als 3 dimensionaal.
Na de succesvolle afronding is zij blijven experimenteren met verschillende materialen. Zo kwam er het werken van steen bij, maar haar liefde voor het tekenen bleef, m.n. vanwege het werken met kleur waarin ze haar gevoel kwijt kan. 

Leny van Elk    (www.lenyvanelk.nl) 

Leny van Elk heeft zich na haar opleiding tot beeldhouwster aan de Stadsacademie in Maastricht en de Academie voor Beeldende Kunsten in Utrecht verrassend toegelegd op de fragiele techniek van het aquarelleren. Systematisch onderzoek naar de specifieke kwaliteiten van aquarelverf en de werking van kleur liggen hieraan ten grondslag. Centraal in het werk staat de kleur. Het gaat hierbij voortdurend om de vraag hoe kleuren en kleurnuances zich tot elkaar verhouden. Dit onderzoek gebeurt door te werken in series en door kleur te vergelijken, te variëren en te combineren. Deze opeenvolging van kleine stappen is een belangrijke factor in het proces.  

Leny benut de mogelijkheden van de aquareltechniek door het proces van het absorberen eindeloos te herhalen. Hierdoor raakt het papier volledig verzadigd. Zo ontstaat een matte ondoorzichtige textuur. De vlakken dienen als ondergrond voor verdere bewerking. Kleurnuances en de gelaagdheid zorgen voor een intrigerende, immateriële diepte in het werk. Ze streeft naar een helderheid d.m.v. een zo groot mogelijke eenvoud aan beeldende middelen. Hierbij maakt zij gebruik van een elementaire vormentaal zoals het vierkant en de rechthoek. Het is deze beperking die haar ruimte biedt om te onderzoeken en te creëren. Dankzij de intensiteit van kleur en de monochrome, sobere uitgebalanceerde composities ontstaat er een plek van verstilling, een ruimte voor contemplatie.Hiermee voegt zij zich in een lange traditie van de werken met kleurvelden uit het Modernisme, abstract-geometrische kunst en systematisch kleuronderzoek. De werken worden regelmatig gecombineerd met andere materialen en leveren verschillende resultaten op wat betreft oppervlak, textuur, licht - en kleurwerking.

Wil van Elk 

“Menigeen is gefascineerd door de dansende kleurvlekken, de schijnbaar willekeurige toetsen in het stralend wit, het spel van de kleuren en het water”  Zo typeerde de bekende Nederlandse kunstenaar Kees Verwey de aquareltechniek. Deze fascinatie geldt ook voor Wil van Elk. Zij begon met aquarelessen in 2001 bij Mia Koeneman in Eindhoven. Tegelijkertijd volgde zij in Neerpelt een tekenopleiding, gevolgd door een specialisatie in aquarel in Genk. Het spel van water, de nat in nat techniek brengt speciale mogelijkheden en moeilijkheden met zich mee. Mogelijkheden voor het toeval, mooie vervloeiingen van kleuren, moeilijkheden voor het niet in de hand hebben, het niet kunnen bepalen. Haar inspiratiebronnen vindt ze in haar directe omgeving, dagelijkse voorwerpen, de natuur, de tuin. De uitdaging is voor haar niet het realistisch weergeven, maar juist het experimenteren  met kleur, vorm en techniek.