Gesprek Illustere Figuren

15 mei 2022

Deelnemers

Tim Verbeek

Een vergelijkingen tussen onze hedendaagse maatschappij en de middeleeuwse samenleving. Speuren naar historische feiten die ons aanknopingspunten kunnen geven voor actuele vraagstukken.

Inhoud voorstelling

In het jaar 716 kwam Bonifatius (toen nog Wynfreth) aan in Nederland. In de grofweg 40 jaar die volgde hervormde hij de kerk in het huidige Noord-West Europa. Daarnaast leidde hij de bekeringsmissie naar Friesche en Germaanse gebieden. In 754 werd hij ‘bij Dokkum vermoord’. 

In “De Weldoener” doen wij wat geen enkele historicus ooit zou durven doen; wij gebruiken Bonifatius als kapstok om onze eigen overtuigingen, meningen en zienswijzen te onderzoeken en om polarisatie te ontleden. Maken vergelijkingen tussen onze hedendaagse maatschappij en de middeleeuwse samenleving. Speuren naar historische feiten die ons aanknopingspunten kunnen geven voor actuele vraagstukken. 

 Kan Bonifatius ons dwars door de eeuwen heen handvatten geven voor onze blik op een steeds polariserendere samenleving?

 In De Weldoener onderzoekt Illustere Figuren het grijze tussengebied tussen goed en slecht, links en rechts, zwart en wit. In een poging de middenweg, de subtiliteit en het compromis op een voetstuk te zetten. We hosten een theatrale talkshow, in de kerk, waarin we de polarisatie indirect bekritiseren.