Boekenbeurs

Jaarlijks wordt in het derde weekend van januari een boeken- en platenbeurs gehouden. Stichting het Oude Kerkje verzamelt het hele jaar door boeken en platen om deze tijdens de beurs te verkopen. De opbrengst van de beurs is geheel bestemd voor het onderhoud en de instandhouding van het kerkje.

Hebt u uw zolder opgeruimd, of bent u op een andere manier aan boeken gekomen, waarvan u afstand wilt doen, en die naar uw mening nog goed van kwaliteit zijn voor verkoop, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande vrijwilligers:

Jan Smulders, Anjerstraat 10, 013-514 3757
Ed de Bruijn, Rozenstraat 7, 013-514 2072
Jan Hems, Plataan 26, 013-514 2425

In principe kunt u uw boeken, platen, CD's, inleveren bij de opslag aan Oranjestraat 5-7 te Middelbeers, iedere 1e, 2e en 3e maandag van de maand, van 09.00 uur - 10.30 uur.