Exposities

Het Oude Kerkje in Middelbeers biedt een voortreffelijke ruimte om te gebruiken voor vele culturele mogelijkheden.

De stichting organiseert ongeveer 22 exposities per jaar. De huurkosten voor een weekend (zaterdag van 13.00 - 17.00 uur en op zondag van 11.00 - 17.00 uur) bedragen € 325,-. De huur voor het Paasweekend en tweede Paasdag bedraagt € 400,-.

Daarnaast wordt aan bezoekers een laagdrempelige entree van € 2,00 per persoon gevraagd.  Kinderen hebben gratis toegang. Het innen van de entree wordt verzorgd door onze vrijwilligers.

De expositie wordt meestal op vrijdag ingericht.De exposanten richten zelf hun expositie in

Voor schilderijen zijn tentoonstellingsborden en een ophangsysteem aan de muur beschikbaar. Daarnaast is een tiental consoles voor ruimtelijk beeldend werk aanwezig.De stichting zorgt voor een basisopstelling.

De exposant levert de info met foto's over zijn of haar werk aan t.b.v. de website. De stichting neemt dit over op de website (zie de agenda) en verzorgt daarna middels deze aangeleverde informatie de publiciteit aan de dag-, week-, maandbladen, radio en t.v. 

Voor het slagen van een goede expositie is het van groot belang dat de exposant uitnodigingen verstuurt naar familie, vrienden, kennissen e.d.

Tijdens de expositie kan de exposant in eigen beheer aan de bezoekers een hapje en een drankje aanbieden. 

De expositie kan geopend worden door een spreker, eventueel aangevuld met muziek of andere optredens. Er is een geluidsinstallatie aanwezig.

Het is gebruikelijk dat de tentoongestelde werken op zondag na sluitingstijd worden meegenomen.

Aanmeldformulier

Aanhef: * Dhr.  Mevr. 
Achternaam: *
Voornaam: *
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres: *
Naam groep: *
Namen deelnemers:
Korte omschrijving:
Voorkeursjaar:
Voorkeursperiode: